San Paolo

hamburgeria
Ristoranti Ristoranti

Hamburgheria, Torino

Corso Peschiera, 177, 10141 Torino TO, Italy

  • entro i 30€
Mombercelli
Ristoranti Ristoranti

Mombercelli, Torino

Via S. Paolo, 11, 10138 Torino TO, Italy

  • entro i 30€
Risto civassa
Ristoranti Ristoranti

Ristò Civassa, Torino

Via Martiniana, 14, 10141 Torino TO, Italy

  • entro i 50€
ostriche
Ristoranti Ristoranti

Simini, Torino

Corso Racconigi, 30, 10139 Torino TO, Italy

  • entro i 50€
gnocchi fonduta
Ristoranti Ristoranti

Le Ramin-e, Torino

Via Isonzo, 64, 10141 Torino TO, Italy

  • entro i 30€
linguine vongole
Ristoranti Ristoranti

Lauro, Torino

Via Airasca, 13, 10141 Torino TO, Italy

  • entro i 30€